English

İstanbul Medipol Üniversitesi
Uluslararası Tıp Fakültesi

Öğrencilerin Sunum ve Yayınları


SKOV-3 OVER KANSERİ HÜCRE HATTINDA FOTODİNAMİK TERAPİ UYGULAMASI S. Sibel ERDEM1,2 , Rabia Edibe PARLAR3 , Vildan AKGUL OBEIDIN2,3, Ubeydullah ŞAHİN1… HAYDARPAŞA NUMUNE  EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ.   TIP DERGİSİ: 2017;57(3)