Araştırma


FAKÜLTE ARAŞTIRMALARI

Medipol, araştırma odaklı bir üniversitedir ve Uluslararası Tıp Fakültesi bu yapının çok önemli bir parçasıdır. Uluslararası Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin projeleri TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Çeşitli hastalıkların genetik yöntemlerle, hastalık ortaya çıkmadan önce tanısı ve önlenmesi, kanserlerin fotodinamik yöntemlerle tedavisi, şeker hastalığı, kalp hastalıklarının oluşumunda antioksidan mekanizmalar, kalp hastalıklarının kök hücrelerle tedavisi, nörödejeneratif süreçlerde hücresel mekanizmaların anlaşılması, çeşitli hastalıklarda ilaç geliştirilmesi konularında araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz öğretim görevlilerince sürdürülen araştırmalardan bazıları şöyledir:

 

Doç. Dr. Mustafa Güzel Doğal Bileşiklerden Esinlenerek Özgün Anti-Kanser Ajanları Keşif ve Geliştirme Çalışmaları: Metil Jasmonatın Modifikasyonu ve Yeni Moleküllerin Yapı Aktivite İlişkileri (AB Destekli)

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Doç. Dr. Süleyman Yıldırım Comparative Analysis of Gut Microbiome Between Patients of Mild Cognitive Impairment and Alzheirmers Disaese (Avrupa Birliği Destekli)

Daha fazla bilgi içi tıklayınız.

 

Yrd. Doç. Dr. Sultan Sibel Erdem Fotodinamik Terapi Temelli Kombinasyon Terapisinin Over Kanseri Üzerinde Etkinliğinin in Vitro Modelde Test Edilmesi (TÜBİTAK Destekli)

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Yrd. Doç. Dr. Turan Demircan Neotenik ve Metamorfozu İndüklenmiş Axolotl’ların Kan Örneklerinde Dolaşımdaki MRNA Tespiti ve Karekterizasyonu (TÜBİTAK Destekli)

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Bahar Güntekin Parkinson Hastalığında Hafif Bilişsel Bozukluktan Demans’A Kognitif Süreçlerin Olası Biyo-Belirteçlerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Destekli)

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Yrd. Doç. Dr. Esra Çağavi Sinir Hücreleri ile Kalp Kası Hücreleri Arasındaki Etkileşimin Moleküler ve Elektrofizyolojik Düzeyde Araştırılması (TÜBİTAK Destekli)

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Hakan Cangül Yeni Nesil Dizileme Tekniği Kullanılarak Konjenital Hipotiroidi için En Kapsamlı Genetik Tanı Yönteminin Geliştirilmesi (TÜBİTAK Destekli)

 

FAKÜLTE ÖDÜLLERİ

Üniversitemizin tıp alanında aldığı çeşitli ödüller bulunmaktadır. Bu ödüllerden bazıları şöyledir:

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp ve Tıp Fakülteleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal Ersen Kerman’ın tıp alanında sinir hücrelerine destek olan miyelin kılıfının gelişimini incelediği projesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP) Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Dr. Ersen’in çalışması, multipl skleroz -halk arasında MS olarak da bilinen- miyelin hastalıklarının daha iyi anlaşılmasını ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Güntekin, kognitif sinirbilim ve EEG beyin osilasyonları üzerine yaptığı çalışmalarıyla ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nü almıştır. Güntekin çalışmasında dikkat, algılama, karar verme süreçlerinde beynin sağlıklı insanlarda ve farklı beyin hastalıklarında nasıl çalıştığını EEG sinyal analizi yöntemleri ile araştırmaktadır.

 

LABORATUVARLAR

İyi birer hekim olmanın yanı sıra geleceğin bilim insanları olmayı hedefleyen öğrencilerimiz, son teknolojiyle donanan uygulama ve araştırma laboratuvarlarından yararlanabilmektedir. Uygulanan müfredat ve ağırlıklı bilimsel araştırma / uygulama fırsatları ile öğrencilerimize yaşam boyu kendi kendine öğrenme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin temel tıp bilimleri alanında deneysel araştırmalara yönlendirilerek bilim adamı formasyonu kazanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimize her öğrenciye bir mikroskop düşecek şekilde tasarlanmış olan mikroskopi laboratuvarı, anatomi diseksiyon laboratuvarı ve uygulama laboratuvarlarında ilgili derslerin pratiklerini yapma imkânı sunulmaktadır. Temel bilgi teknolojileri ve hazırlık sınıflarının bilgisayar destekli dil eğitimi (CALL) dersleri yine her öğrencinin ayrı bilgisayarı olan bilgisayar laboratuvarımızda verilmektedir. Eğitiminiz laboratuvar ortamında da desteklenmektedir.

 

SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Üniversitemizin iş birliği protokolü imzaladığı Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Üniversite Hastanesi olarak eğitim ve araştırma altyapısına katkı vermektedir. Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi bünyesindeki Esenler Hastanesi, Sefaköy Hastanesi, Fındıkzade Hastanesi, Vatan Kliniklerinde eğitim ve sağlık hizmeti verilmektedir.

 

Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Medipol Üniversitesi Hastanesi, JCI (Joint Commission International) adlı uluslararası akreditasyon kuruluşu tarafından Akademik Tıp Merkezi Hastane Standartları kapsamında denetlenip, gerekli koşulları sağlayarak onay alan ve dünyada 32’nci sıraya yerleşen Türkiye’deki ilk hastanedir.

 

REJENERATİF VE RESTORATİF TIP ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (REMER)

Kavacık Yerleşkesinde 8 bin m2 kapalı laboratuvar alanı olan Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı desteği ile kurulmuştur. Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem başta olmak üzere hasarlanmış ve işlevini yitirmiş doku ve organların yenilenmesi ve normal fonksiyonunu kazanmasına yönelik alanında öncü, nitelikli araştırmalar yapılmakta olan merkezin kapıları kendini akademik alanda geliştirecek projelerde yer almak isteyen tüm öğrencilerimize açıktır.

Öğrencilerimiz merkezde çalışarak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilmekte ayrıca, Avrupa’daki en ileri sistemlerin bir araya getirildiği yüksek teknoloji ile oluşturulmuş disiplinlerarası laboratuvarda beceri ve alan deneyimi kazanma fırsatına sahip olmaktadır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde önemli araştırmalara imza atan ve alanında birçok başarıya sahip araştırmacılar için bir cazibe merkezi olan REMER, öğrencilerin araştırma faaliyetleri sırasında, danışman eşliğinde, bir konuda önemli tecrübe ve derin anlayışlar kazanmalarına olanak sağlamaktadır.

 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2013 yılında Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Merkezin kurulmasında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemlerle araştırmalarının yapılması, tıp doktorlarına lisans süresinde kanıta dayalı bilgiler eşliğinde öğretilmesi ve mezuniyet sonrası dönemde uygulamalı bir şekilde eğitilerek yetkilendirilmesi amaçlanmıştır.

Merkez, Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile iş birliği içinde düzenlenen Eğitim programlarımız üniversitemizin akademik kadrosu ve eğitim uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Eğitim programlarına katılanlara İstanbul Medipol Üniversitesine ait “Sertifika” veya “Katılımcı Belgesi” verilmektedir.