Neden UTF

istanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi


İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, müfredatında araştırmaya yer veren ve öğrencilerine uluslararası düzeyde araştırma yapma olanakları sunan Türkiye’deki tek fakültedir. Uluslararası Tıp Fakültesinin eğitim müfredatı, öğrenciyi araştırmaya teşvik etmeye yönelik kurgulanmıştır. İngilizceye hakim olarak mezun olan genç doktorlar, Bütünleşik Doktora (Md/Phd – Çift Doktora) ile temel bilimlerde de uzmanlaşma imkânına sahiptir.

 

Programın Amacı

Düşünce ve bilim üreten anlayışla uluslararası düzeyde tıp eğitimi verilen öğrencilerin; uzmanlık eğitimi yanında toplumun sağlık gereksinimine duyarlı, bilimsel araştırma kapasitesi yüksek, uluslararası bilimsel literatürü kolaylıkla takip eden, çözüm üreten, bilgi ve becerisi ile yetkin hekimler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Nitelikli İngilizce Eğitimi

Uluslararası Tıp Fakültesi’nin eğitim dili %100 İngilizcedir. Hazırlık döneminde yoğun İngilizce eğitimi alan öğrenciler, belirli koşulları sağlamaları halinde bu eğitimin bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri’nde verilen ileri İngilizce eğitiminden yararlandırılır.

Öğrencilerin İngilizce olarak verilen dersleri anlayabilecek düzeyde bilgisi olduğunu belgelemek amacı ile üniversitemiz bünyesinde yapılan yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri veya üniversitemizce geçerliliği kabul edilen sınavlarda (TOEFL vb.) başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizce düzeyinin yeterli olduğunu bu sınavlardan birinde belgeleyen öğrenciler doğrudan birinci sınıftan eğitime başlarlar. İngilizce seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyemeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumak zorundadır.

 

Program Şartları

MF-3 puan türünden öğrenci kabul edilir.

Eğitim süresi 6 yıldır.

Tıp eğitimimiz “Avrupa Tıp Eğitimi Temel İlkeleri” (Bologna Süreci) çerçevesinde “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” (AKTS) esas alınarak, ortak programlar şeklinde düzenlenmektedir.

Çekirdek eğitim programımız, “Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Müfredat (Ulusal CEP)” çerçevesinde yürütülmektedir.

Eğitim ve öğretim “Entegre Sistem ve Ders Kurulları” esasına göre düzenlenmiştir.