Dean's Message

18 October 2018

Uluslararası Tıp fakültesinde üstün nitelikli kabiliyetli öğrencilerin kariyerindeki beklentilerine yönelik bir eğitim verilmesi amaçlanmış olup

öğrencinin mezuniyetinden sonra yurt içi veya dışında kariyerine devam edebilecek kapasitede ve zenginlikte bir program sunulmuştur.

Fakültemiz, Türkiyede LYS ile gelen öğrenciler arasında ilk sıralardaki öğrenciler tarafından özellikle tercih edilmektedir.

Bunun yanında yurtdışından gelen üstün kabiliyetli öğrencilerin de yer aldığı kültürel yönden zengin bir öğrenci grubu oluşturmaktadır.

Eğitim  ingilizce olup küçük sınıflarda rahat ve konforlu ortamlarda çoğunluğu yurtdışı deneyimi olan hocalarımız tarafından  verilmekte ve öğrenci derse aktif olarak katılabilmektedir.

Hazırlık sınıfında öğrenciler ABD de eğitim görmekte ve kendilerine mesleki ve kişisel yönden yeterli olacak ingilizce eğitimini tamamlamaktadır.
Öğrenci bu dönemde Harvard Universitesine baglı hastanelerde konferanslara katılmakta ve tıp eğitimine giriş ve oriyentasyon eğitimler de almaktadır.
Yine Harvard Üniversitesi ile yapılan anlaşma  çerçevesinde klinik yıllarda öğrencilerimiz belli bir süre Harvard Universite hastanelerinde staj yapma olanağına sahiptir.
UTF de eğitim programının çok ayrıcalıklı bir özelliği de araştırmacı hekim yetiştirmeye verdiği önemdir. Bu amaçla 2 seçenek mevcuttur.
Öğrenci İlk  yıl içinde yer yıl temel bilimler veya klinik bilimler alanlarında araştırma seçeneklerini keşfetme şansına sahip olmakta ve 2. ve 3. yıl içinde araştırmalarını sürdürecek bir program içinde eğitimine devam etmektedir. Böylece çalışmalarını yurtiçi ve yurt dışı kongrelerde sunabilmekte ve bilimsel dergilerde yayımlama şansı elde etmektedir
Diğer seçenek ise gereklilik koşullarını yerine getiren öğrenciye MD/PhD diğer deyişle bütünleşik doktora ile mezun olma şansını sunmasıdır. Böylece ileriki yıllarda hasta bakımı yanında araştırıcı olarak kariyerine devam edebilme, tıbba ve bilime katkıda bulunabilme olanağına sahip olmaktadır.
 

DEKAN
Prof. Dr. Abdulkadir ÖMER