NEDEN UTF

18 October 2018

Programın amacı

Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, kabiliyetli, zeki, çalışkan öğrencileri bünyesine katarak, modern tıp eğitimi yanında araştırmacı hekim yetiştirmeye yönelik eğitim vererek, bilimsel ve yenilikçi düşünceye sahip, bilgi ve becerisi ile yetkin, evrensel bilime katkıda bulunabilecek, toplumumuzun ve dünyanın sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Araştırmacı hekim yetiştirme amacımıza yönelik olarak öğrencilerimize bilimsel araştırma yapmayı öğrenme ve bilimsel araştırma yapabilme olanakları sunmaktayız. Eğitim programımız bilimsel araştırmayı teşvik etmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. İlk üç yıl içinde bilimsel araştırma rotasyonları, bilimsel makale inceleme eğitimleri, araştırma yapan hocalarımızla yakın iletişim ve deney hayvanları kullanım kursları gibi aktiviteler öğrencilerimize belli hastalıklarda bilimsel araştırma yapma konusunda öğrencilerimizde ciddi bir ilgi oluşturmaktadır. Öğrencilerimize yaz dönemlerinde araştırma yapabilmeleri için barınma ve beslenme destekleri sağlanmaktadır. Mevcut haliyle, öğrencilerimiz, klinik yıllara (3. Sınıf) başlamadan evvel araştırmalarını poster veya sözlü sunum haline getirebilecek derecede veri üretebilmekte ve ülkemizin öncelikli ihtiyacı olan araştırmacı hekim yetiştirme konusunda önemli bir mesafe almaktadırlar. Öğrencilerimizin başarı hikayelerine ekteki linkten ulaşabilir (link-öğrenci başarıları).

Araştırma alanlarımız arasında ilaç keşfi, molekül sentezleme, kanser tedavisi, kök hücreden kalp hücresi geliştirilmesi, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara yönelik araştırmalar, mikrobiyota araştırmaları, serebrovasküler hastalıklara yönelik araştırmalar sayılabilir.

 

Öğrenci profili

Uluslararası Tıp fakültemizde (UTF)  Üniversite seçme sınavından gelen öğrenciler yanında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler birarada 15-20 kişilik küçük sınıflarda eğitim görmektedir.

UTF’ne, Üniversite giriş sınavı (LKS) sonuçları ile 10 öğrenci tam burslu olarak alınmaktadır. 2016 ve 2017 sınavlarında Türkiye 1. Si öğrenciler UTF’ni seçmiştir. UTF öğrencileri 2017 yılında LYS sınavında MF3 kategorisinde en yüksek 134  öğrenci arasından seçilmiştir.

Türkiye’deki liseleri bitirip LYS(LKS) sınavı ile gelen öğrenciler yanında yurtdışı kontenjanından 5 öğrenci alınmaktadır. UTF de Amerika Birleşik devletleri, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Japonya, Hollanda, Filistin, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Tajikistan uyruklu öğrenciler eğitim görmektedir. Yabancı kontenjanından öğrenci kabul şartları aşağıdaki linkte ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

http://utf.medipol.edu.tr/kabul-sartlari/7

Sonuç olarak UTF ye gelen öğrenci geniş ve zengin bir kültürel ortamda eğitim alma şansı yakalar.

 

Burslar

Üstün başarı bursu:
Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;


Üniversite seçme sınavında (dil puanı hariç):

  İlk 100 e giren öğrenciye 5.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
- 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
- 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
- 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı
- 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt olanağı verilecektir.

Başarı Bursu
Üniversitemizde her yıl sınıf seviyelerinde belirlenen şartları sağlayıp dereceye giren lisans öğrencilerine üniversitemiz tarafından ayrıca Başarı Bursu verilmektedir. Başarı Bursu alacak öğrenciler, tamamlanan eğitim öğretim yılı içindeki senelik ağırlıklı not ortalaması ve diğer şartlara göre belirlenmekte olup, ilgili burs sadece takip eden yıl için geçerlidir. *(Bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeniyle bütünleme sınavına girmeksizin almış olduğu notlar dikkate alınacaktır.)
- Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim alır.
- Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim yapılır.
- Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim yapılır.
Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda, öğrenciye nakit olarak ve her yıl güncellenen tutarlarda destek bursu verilir. Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık süreci hariçtir.
Başarı durumuna göre verilen bu burslar sadece takip eden yıl için geçerlidir.ABD de nitelikli İngilizce eğitimi

Hazırlık yılında üniversitemizde kış sömestresinde verilen İngilizce eğitimini takiben öğrencilerimiz bahar döneminde (20 hafta) Amerika Birleşik Devletleri’nde ileri İngilizce düzeyine ulaşmak için üniversitemizin sponsorluğunda eğitim verilmektedir. Öğrencimizin İngilizce olarak verilen dersleri anlayabilecek düzeyde olduğunu belgelemek amacıyla üniversitemizin bünyesinde yapılan yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri veya Üniversitemizce geçerliliği kabul edilen sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizce düzeni yeterli olduğunu belgeleyen öğrencilerimiz doğrudan birinci sınıflar eğitime başlar, dil seviyesini geliştirmek isteyenler hazırlık sınıfına devam eder.

Uluslararası tıp Fakültesi’nin eğitim dili, hasta ile iletişim gerektiren klinik aktiviteler dışında İngilizce olarak verilmektedir. Tıp fakültesinin ilk 3 yılında teorik dersler ve lab uygulamaları İngilizce olarak yapılmaktadır. Yurtdışı kontenjanından fakültemize gelen ve Türkçe bilmeyen öğrenciler, 3. Sınıfın bitimine kadar hasta ile gerekli iletişim kurabilecek kadar Türkçe öğrenmek zorundadır. Bu konudaki eksiklikleri gidermek amacı ile öğrencilerimize 1 ve 2. Sınıfta seçmeli Türkçe dersleri ve yaz dönemlerinde Türkçe sertifika programları sunulmaktadır.

Eğitimimiz Avrupa eğitimi temel ilkeleri Bologna süreci çerçevesinde Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS)  esas alınarak ortak programlar şeklinde düzenlenmektedir. Çekirdek eğitim programı ulusal Çekirdek eğitim programı ülkeleri müfredatı çevresinde yürütülmektedir güncellenmektedir. Eğitim ve öğretim yatay ve dikey entegre sistem ve ders kuruları esasına göre düzenlenmiştir.

 

Tıp Eğitim Programın yıllara göre dağılımı

İlk iki yıl klinik öncesi temel bilimler konularında eğitim verilmektedir. İlk üç yıl içinde yaklaşık 100 saatlik laboratuvar eğitimi yer almaktadır. İlk iki yıl eğitimleri Kavacık kampüsü’nde verilmektedir. Tıbbi biyoloji, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji konularında uygulamalı laboratuvar eğitimi verilmektedir.

Üçüncü yıldan itibaren öğrenciler eğitimlerine Bağcılar’daki üniversite hastanemizde devam etmektedirler. Üçüncü yıl kliniğe giriş yılı olup teorik dersler yanında hastalarla iletişimin temel eğitimi ve fizik muayene eğitimi verilmektedir.

Dördüncü sınıfta iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp hastalıkları stajları yer almaktadır.

Beşinci sınıfta 13 klinik ana bilim dalında staj eğitimi verilmektedir.

Altıncı sınıf intörnlük yılı olup teorik dersler çok az bir yer almakta, eğitimin büyük kısmı kliniklerde geçmektedir.

Mezun olabilmek için altıncı sınıfa başlamadan evvel ilk beş sınıftaki bütün kurul sınavlarının geçilmiş olması, stajların başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. Tıp Fakültesini bitirebilmek için toplam 360 AKTS kredilik eğitimi tamamlamış olmak gerekmektedir.

 

Harvard Üniversitesinde staj Eğitimi

UTF de 4. Sınıf içinde seçilen 4 öğrencimiz, yapılan anlaşmalar dahilinde, 1 aylık süre ile Harvard Üniversitesi Joslin Diyabet Merkezi’nde eğitim almaktadır.

Öğrencilerimize Amerikan ihtisas programlarına hazırlık ve USMLE (United States Medical License Examination) sınavına hazırlık konusunda rehberlik hizmetleri verilmektedir.

Ek eğitim olanakları: Çift anadal ve Bütünleşik doktora programları

Yukarıda bahsedilen bilimsel araştırma aktiviteleri haricinde UTF’ nde bilimsel araştırmacı olarak formal eğitim almak isteyen öğrencilere aşağıdaki formatlarda eğitim olanakları sunulmuştur.

İlk dört yıl içinde ikinci anadal eğitimi: Bu eğitim Biomedikal mühendisliği, biyoformatik, sağlık yönetimi konularında verilmekte olup öğrenciye çift anadal (double major) eğitimini tamamlama olanağı sağlar.

Bütünleşik doktora Üçüncü sınıftan itibaren isteyen ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere bütünleşik doktora (MD/PhD) eğitimini olanağı sağlanmıştır. Kısaca öğrenci üçüncü yıl içinde özel öğrenci kategorisinde doktora ders almaya başlamakta, dört ve beşinci sınıfın yaz dönemlerinde ek ders alarak doktora programının ders kredilerini tamamlanması gerekmektedir. Bu programa dahil olan öğrencilerin tıp eğitimini beşinci sınıfa sonunda doktordan doktora yeterlilik koşullarında doldurması, Peynirlerini alması ve teyzelerine tamamlayabilmek için eğitimlerini en az iki yıl dondurmaları gereklidir.