Programın Amacı

30 October 2018

Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, kabiliyetli, zeki, çalışkan öğrencileri bünyesine katarak, modern tıp eğitimi yanında araştırmacı hekim yetiştirmeye yönelik eğitim vererek, bilimsel ve yenilikçi düşünceye sahip, bilgi ve becerisi ile yetkin, evrensel bilime katkıda bulunabilecek, toplumumuzun ve dünyanın sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Araştırmacı hekim yetiştirme amacımıza yönelik olarak öğrencilerimize bilimsel araştırma yapmayı öğrenme ve bilimsel araştırma yapabilme olanakları sunmaktayız. Eğitim programımız bilimsel araştırmayı teşvik etmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. İlk üç yıl içinde bilimsel araştırma rotasyonları, bilimsel makale inceleme eğitimleri, araştırma yapan öğretim elemanlarıyla yakın iletişim ve deney hayvanları kullanım kursları gibi aktiviteler öğrencilerimize belli hastalıklarda bilimsel araştırma yapma konusunda öğrencilerimizde ciddi bir ilgi oluşturmaktadır. Öğrencilerimize yaz dönemlerinde araştırma yapabilmeleri için barınma ve beslenme destekleri sağlanmaktadır. Mevcut haliyle, öğrencilerimiz, klinik eğitime (3.sınıf) başlamadan evvel araştırmalarını poster veya sözlü sunum haline getirebilecek derecede veri üretebilmekte ve ülkemizin öncelikli ihtiyacı olan araştırmacı hekim yetiştirme konusunda önemli bir mesafe almaktadırlar. 


Araştırma alanlarımız arasında ilaç keşfi, molekül sentezleme, kanser tedavisi, kök hücreden kalp hücresi geliştirilmesi, alzheimer, parkinson gibi hastalıklara yönelik araştırmalar, mikrobiyota araştırmaları, serebrovasküler hastalıklara yönelik araştırmalar sayılabilir.