Tıp Eğitimi


Bölümde Okutulan Dersler

İstanbul Medipol Üniversitesinde öğrenci merkezli uygulamanın ön plana çıkarıldığı bir eğitim verilmektedir. İlk üç yıl; birinci yılda altı hafta, ikinci ve üçüncü yıllarda hafta içi (ya da öğrencinin isteği doğrultusunda hafta sonu) araştırma çalışmalarında bulunmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler araştırmalarını akademik düzeyde ilerletirlerse tıp kongrelerinde sunabilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda Klinik Dersler ve Stajlar; 6. sınıfta intörnlük eğitimi verilmektedir.

Temel bilimler anabilim dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında, temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki dikey entegrasyonun da sağlanması amaçlanmıştır. Bu modelde, konuların ilgili bütün bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaçlanmakta ve bütüncül tıp yaklaşımı esas alınmaktadır. Öğrencilerimizin danışman öğretim üyeleri gözetiminde yaptıkları bilimsel projeler sınıf geçme notlarına doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası Tıp Fakültesinde temel tıpla ilgili Biyoloji, Genetik, Histoloji, Hekimliğe Giriş, Kimya, Biyofizik, Patofizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji dersleri ve Klinik Tıpla ilgili dersler okutulmaktadır.

 

Staj & İntörnlük

Öğrenciler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim-araştırma hastanelerinde imzalanan protokoller kapsamında staj programlarından yararlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler, yurt dışındaki üniversite hastanelerinde de staj imkânına sahiptir. Öğrenciler istekleri doğrultusunda yaz stajı da yapabilmektedir.

Tıp eğitiminin son sınıfına intörnlük denir. Öğrenciler bu dönemde klinik, laboratuvar ve sahada bir hekim gibi çalışarak işbaşında eğitim görür.

 

MENTORLÜK & ORYANTASYON

Fakültemizde okuyan her öğrencinin bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri eğitim süreleri boyunca öğrencileri sosyal ve akademik faaliyetlerde yer almaları konusunda yönlendirmekte ve destek sağlamaktadır. Fakültemize yeni başlayan öğrenciler için bir oryantasyon programı uygulanmaktadır. Bu programla öğrencinin fakülteye ve üniversite yaşamına uyumu sağlanmakta; öğrenci, üniversitenin sosyal ve fiziksel imkânlarını ayrıca başarı ölçme ve değerlendirme kriterlerini tanıyabilmektedir.

 

YERLEŞKELER & AVANTAJLAR

Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, bir yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimini Kavacık Kuzey Kampüste; temel tıp bilimlerini içeren ilk iki yıl eğitimlerini Kavacık Güney Kampüste almaktadır. 3, 4 ve 5. sınıf klinik ile intörlük (6.sınıf) eğitimleri ise Medipol Mega Hastaneler Kompleksinde verilmektedir. Laboratuvar çalışmaları, REMER Araştırma Merkezinin de bulunduğu Kavacık Kuzey Kampüste yapılmaktadır. Eğitim ve araştırma olanaklarının aynı yerde olması öğrencinin araştırma faaliyetlerine kolayca erişmesini sağlamaktadır.

 

Mezun Olan Öğrencinin Meslek Unvanı ve İş İmkânları

Eğitim sürelerini başarıyla tamamlayıp mezun olanlar, tıp doktoru unvanı almaya hak kazanır. Tıp doktorları zorunlu hizmete Sağlık Bakanlığınca atanmaktadırlar.

Gerekli koşulları yerine getiren öğrenciler yurt dışında kariyerlerine devam edebilirler.

 

Eğitim Fırsatları

Medipol öğrencileri bütünleşik doktora programı (M.D./Ph.D.) ile “tıp doktorluğu” ve “bilim doktorluğu”nu birleştirerek eşsiz bir kariyer fırsatı yakalayabilirler.

Öngörülen başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz eğitim sürelerinin üçüncü yılından itibaren doktora programına başlayabilirler. Tıp eğitimi ile birlikte yürüttükleri bu eş zamanlı eğitime “Bütünleşik Program (M.D./Ph.D.)” adı verilmektedir. Bütünleşik programda gerekli performansı gösterebilen öğrencilerimiz “Tıp Doktoru (M.D.)” unvanı ile birlikte “Bilim Doktoru (Ph.D.)” unvanını da elde edebileceklerdir.

Bilim doktorası anlamına gelen Ph.D. unvanı, öğrencilere temel tıp bilimlerde öğretim üyesi olabilme imkanının yanı sıra, dünya üzerindeki on binlerce laboratuvarda araştırmacı bilim insanı olarak kariyer yapabilme fırsatı sunmaktadır.

 

Diplomalar

Eğitimlerinin ilk iki yılını başarıyla tamamlayan öğrencilere istekleri doğrultusunda Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 5. seviye düzeyindedir.

Dönem 1, 2, 3 ve 4’ü başarıyla tamamlayan öğrenciler istekleri doğrultusunda Temel Tıp Bilimleri Lisans Diplomasına sahip olabilmektedir. Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 6. seviye düzeyindedir.

Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması verilir. Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 7. seviye düzeyindedir. Mezunların edindikleri tıp diploması yurt dışında da geçerlidir.

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Erasmus Değişim Programı

Erasmus Değişim Programı, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini ve bu iş birliği çerçevesinde öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

Eğitim, yabancı dil, kültür ve gezi programı olarak özetlenebilecek programın öğrenim hareketliliği kapsamında öğrenciler akademik yılın bir ya da iki dönemini, staj hareketliliği kapsamında ise en az iki ayını anlaşma sağlanan yükseköğretim kurumlarında ya da işletmelerde tamamlayabilirler.

Öğrenciler bu süre içerisinde alacağı eğitim için gittiği üniversiteye ekstra eğitim ücreti ödemez ve yaşam masraflarını karşılayabilmek için hibe adı verilen maddi destekler alır.

Üniversitemizin 36 Erasmus üyesi üniversite ile anlaşması mevcuttur ve halen çeşitli Avrupa Yüksek Eğitim Kurumları ile ikili anlaşmalar oluşturmaya devam etmektedir.

İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya, Almanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, Letonya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa öğrenci değişimi yapılan ülkelerden bazılarıdır.

*Ayrıntılı bilgi ve anlaşmalı üniversitelerin tam listesi için http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/1004/Erasmus-Programi/Anlasmali-Universteler.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Farabi Değişim Programı

Türkiye’de bulunan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı’nın kısaltması olan Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

*Ayrıntılı bilgi ve anlaşmalı üniversitelerin tam listesi için http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/83/Degisim-Programlari/Farabi-Degisim-Programi.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az bir hafta en fazla üç ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

*Ayrıntılı bilgi ve anlaşmalı üniversitelerin tam listesi için http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/1107/Degisim-Programlari/Mevlana-Degisim-Programi.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Uluslararası Tıp fakültesi ders programı ve Avrupa Kredi Transfer sistemi (AKTS) değerleri

TEMEL TIP BİLİMLERİ  

1. SINIF

HÜCRE BİYOLOJİSİ

KURULLAR

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)uygulanmaktadır.

 1    

TIBBA GİRİŞ

     (9 AKTS)

2

MOLEKÜLDEN HÜCREYE                 (8.5 AKTS)

 3

HÜCRE YAPISI

(9 AKTS)

 4

BİYOLOJİK DÜZENLEME   (7.5 AKTS)

 5    

HÜCREDEN İNSANA (8AKTS)

 6

MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ-1

(4 AKTS)

 

TIBBİ İNGİLİZCE (4 AKTS)

YÖK DERSLERİ (8 AKTS)

SEÇMELİ DERSLER (2 AKTS)

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

2. SINIF

SAĞLIKLI VÜCUT SİSTEMLERİ

  7

KAS-İSKELET SİSTEMİ

(9 AKTS)

  8

 SİNİR SİSTEMİ

(10.5 AKTS)

 9

KALP-DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ

(13 AKTS)

 10

BESLENME VE METABOLİZMA

(8 AKTS)

 11

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM

(8.5 AKTS)

12

MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ-2

(5 AKTS)

                                                                                TIBBİ İNGİLİZCE (4 AKTS)

SEÇMELİ DERSLER (2 AKTS)

 

KLİNİĞE GİRİŞ

3. SINIF

HASTALIKLARIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

13

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM (9 AKTS)

14 

BULAŞICI HASTALIKLAR VE MİKROBİYOLOJİ

( 7 AKTS)

15

ENDOKRİN VE BESLENME

(5,5 AKTS)

16

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ    (6 AKTS)

17

ÜROGENİTAL SİSTEM   (6 AKTS)

18

GASTRO-İNTESTİNAL SYSTEM   (4,5 AKTS

19

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ

(7 AKTS)

20

KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HALK SAĞLIĞI

(11 AKTS)

 

21 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ-3,(Temel Fizik Muayene, Anamnez Alımı Becerileri, Proje Çalışmaları, Tıbbi Iletişim Becerileri, Klinik Laboratuvar) (4 AKTS)

 

KLİNİK STAJLAR-I

4. SINIF

İÇ HASTALIKLARI

(15 AKTS)

GENEL CERRAHİ

(11 AKTS)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 (11 AKTS)

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

(15 AKTS)

KARDİYOLOJİ VE KALP

DAMAR CERRAHİ      

(4 AKTS)

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİ (4AKTS)                           

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİ

(3 AKTS)

 

KLİNİK STAJLAR-II

5. SINIF

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

(4 AKTS)

RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP

(4 AKTS)

SEÇMELİ

DERS

(4 AKTS)

SEÇMELİ

DERS

(4 AKTS)

GÖZ HASTALIKLARI

(4 AKTS)

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

(4 AKTS)

ÜROLOJİ

(4 AKTS)

ANESTEZİ VE REANİMASYON (4 AKTS)

 

NÖROLOJİ

 (4 AKTS)

RUH SAĞLIĞI VE HASALIKLARI

(5 AKTS)

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

(4 AKTS)

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ         (3 AKTS)

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

 (4 AKTS)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

(4 AKTS)

TANIYA DAYALI TIP

(4 AKTS)

 

                   
                       

   

INTÖRN DOKTORLUK

6. SINIF

İÇ HASTALIKLARI

(10 AKTS)

GENEL

CERRAHİ

(6 AKTS)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 (6 AKTS)

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

(10 AKTS)

ACİL TIP

(10 AKTS)

HALK SAĞLIĞI

(10 AKTS)

ADLİ TIP

(4 AKTS)

SEÇMELİ STAJ

(4 AKTS)