Program Goals

30 October 2018

21 Ocak 2019
Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, kabiliyetli, zeki, çalışkan öğrencileri bünyesine katarak, modern tıp eğitimi yanında araştırmacı hekim yetiştirmeye yönelik eğitim vererek, bilimsel ve yenilikçi düşünceye sahip, bilgi ve becerisi ile yetkin, evrensel hekimliğe ve bilime katkıda bulunabilecek, toplumumuzun ve dünyanın sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Araştırmacı hekim yetiştirme amacımıza yönelik olarak öğrencilerimize bilimsel araştırma yapmayı öğrenme ve bilimsel araştırma yapabilme olanakları sunmaktayız. Eğitim programımız bilimsel araştırmayı teşvik etmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. İlk üç yıl içinde bilimsel araştırma kurulları, bilimsel makale inceleme eğitimleri, araştırma yapan öğretim elemanlarıyla yakın iletişim ve deney hayvanları kullanım kursları gibi aktiviteler öğrencilerimize verilmektedir. Böylece öğrencilerimizde belli hastalıklarda bilimsel araştırma yapma konusunda ciddi bir ilgi oluşmakta ve öğrenciler laboratuvarda belli amaca yönelik olarak deneyler planlamakta, yapmakta ve bilimsel yayın oluşturabilmektedirler. Öğrencilerimize yaz dönemlerinde araştırma yapabilmeleri için barınma ve beslenme destekleri sağlanmaktadır. Mevcut haliyle, öğrencilerimiz, klinik eğitime (3.sınıf) başlamadan evvel araştırmalarını poster veya sözlü sunum haline getirebilecek derecede veri üretebilmekte ve ülkemizin öncelikli ihtiyacı olan araştırmacı hekim yetiştirme konusunda önemli bir mesafe almaktadırlar. 

Araştırma alanlarımız arasında ilaç keşfi, molekül sentezleme, kanser tedavisi, kök hücreden kalp hücresi geliştirilmesi, alzheimer, parkinson gibi hastalıklara yönelik araştırmalar, mikrobiyota araştırmaları, serebrovasküler hastalıklara yönelik araştırmalar sayılabilir.
Son 2 yıl içinde uluslararası dergilerde 1. İsim yayın yapan ve patent alabilecek kadar orijinal bilgi üreten öğrencilerimiz ortaya çıkmıştır. Ek olarak ilk 4 yıl içinde çift anadal (tıp ve biyomedikal, tıp ve sağlık yönetimi) eğitimi başlatılmıştır.